Srdeční katetrizace – WikiSkripta
Provedení: katétr zavádíme cestou vena jugularis, vena subclavia nebo vena femoralis → přes vena cava superior / vena cava inferior → pravá síň, pravá ...
Poranění pánve u dospělých - Všeobecné lékařství - ZDN
Zlomeniny pánve patří mezi nejzávažnější poranění skeletu. V posledních letech se jejich počet významně zvýšil. Příčinou je především nárůst ...
Mnemotechnické pomůcky - Anatomie
Útvary v lacuna vasorum: clovan medio-laterálně: lymphonodus Cloqueti, vena et arteria femoralis, ramus femoralis n. genitofemoralis
Velký krevní oběh – WikiSkripta
Vzetupná aorta – Aorta ascendens [upravit | editovat zdroj] pravá a levá věnčitá tepna – Arteria coronaria dextra et sinistra; Oblouk Aorty – Arcus aortae ...
Anatomie
Topografie hlavy a krku. Konečné větve aorta abdominalis. Laterální stěna malé pánve. Preparace kůže břicha. Preparace kůže hlavy. Pohled do fossa iliaca a malé...
anatomie - Mnemotechnické pomůcky | Medicína je současně ...
Útvary v lacuna vasorum: clovan medio-laterálně: lymphonodus Cloqueti, vena et arteria femoralis, ramus femoralis n. genitofemoralis
Seznam povolených zkratek - Městská nemocnice ostrava
Městská nemocnice ostrava ... µg - mikrogram 24ABPM - 24 hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku
Krevní obraz - - Neoficiální stránky 1LF UK
v místní anestezii punktujeme arteria femoralis / arteria radialis → zavedeme ... vena subclavia nebo vena femoralis → přes vena cava superior / vena cava ...
Radiologicke nalezy
A. Popis normálního nálezu. vyšetření provedeno v předozadní a bočné projekci. lebka mezocefalického tvaru, kalva přiměřené šíře
⚡Prezentace "Tepny HK. Arteria axillaris začátek: z a ...
Arteria femoralis tlakový bod měření tepu sonografie katetrizační místo ateroskleróza – bypassy topografie v lacuna vasorum: „clovan“ lacuna vasorum  trigonum femorale (fossa iliopectinea)  canalis ...
Arteria femoralis – WikiSkripta
... 23 – Hiatus adductorius, 24 – A. descendens genus, 25 – R. articularis, a. descendens genus, 26 –R. saphenus, a. genus descendens, 27 – A. superior medialis genus, 28 – A. inferior medialis genus
... vzduch (300 ml), plodová voda, nádorové hmoty), nejčastěji z povodí v. cava inf. (v. femoralis, pánevní žíly, lýtkové žíly), ...
Tepna– Wikipedie
Tepny (artérie) jsou cévy, které vedou krev směrem od srdce. Vnitřní povrch je vystlán jednovrstevným epitelem. Vnější vrstvu tvoří silná a pružná ...
porno starych ciganek zdarma výprask a mučení koziček sandimmun neoral 100 mg šukání krásné dívenky